Kinderen

Kinderen

Bij kinderen kan dezelfde problematiek voorkomen als bij baby’s. Daarnaast zijn nog een aantal, specifiek bij de leeftijd horende, klachten mogelijk.

De volgende klachten komen bij kinderen veel voor:

  • astma-achtige klachten
  • keel-, neus- en oorproblemen
  • buikklachten / stoelgangproblemen
  • concentratieproblemen
  • schrijfproblemen
  • problemen met in- en doorslapen
  • bedplassen
  • coördinatieproblemen (bal vangen, bal schoppen)

Astma-achtige klachten

Normaal gesproken gebeurt het uitscheidingsproces via de lever, darmen en de nieren. Wanneer dit niet optimaal verloopt, zoekt het lichaam naar alternatieve wegen om afvalstoffen weg te werken. De voorkeursplaatsen voor deze alternatieve uitscheidingswegen, zijn de huid, de longen en de holtes in het aangezicht. Een stapeling van deze afvalstoffen in de longen kan astma-achtige klachten veroorzaken. Een osteopaat behandelt dan ook niet de astma-achtige klachten, maar probeert het lichaam te ondersteunen om de uitscheiding te laten plaatsvinden via de normale wegen. Hierdoor zal de prikkeling van het longweefsel afnemen en daarmee ook de klachten. Prikkeling van de longen kan ook voorkomen door zure dampen die vanuit een niet goed functionerende maag opstijgen en worden ingeademd. In deze gevallen zal de behandeling zich richten op de functie van de maag, middenrif en de aansturing hiervan.

Keelproblemen

Problemen in het keelgebied kunnen zich uiten in het ontstoken zijn van de amandelen. De amandelen zijn een eerste barrière tegen infecties. Op het moment dat deze infectie bestreden wordt, zullen de amandelen zich vergroten. Soms blijven de amandelen vergroot doordat de kanaaltjes die zich in de amandelen bevinden verstopt raken.
Ook slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor. Het slikken wordt gestuurd vanuit een hersenzenuw die op nek/schedelbasis niveau ontspringt. Een verminderde beweeglijkheid van dit niveau kan invloed hebben op de zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Maar ook een verminderde beweeglijkheid in de structuren van de hals kunnen hier een bijdrage aan leveren.
Het controleren en behandelen van de structuren in keel, nek en halsgebied zorgen ervoor dat de functie van het gebied verbetert.

Neusproblemen

Irritatie van het neusslijmvlies kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wanneer het lichaam van het kindje niet zelf in staat is dit op te lossen, kan er een handje geholpen worden door het mobiliseren de verschillende gezichtsbeenderen. Ook wordt onderzocht of er niet een onderliggende prikkeling vanuit bijvoorbeeld de darmen voor problemen zorgt.

Snurken kan ontstaan door een niet optimale beweeglijkheid van de aangezichtsbeenderen. Door deze met zachte technieken te mobiliseren, kan het snurken verdwijnen. Snurken kan ook ontstaan door vergroting van het neusweefsel als gevolg van chronische overprikkeling. Dan moet er gezocht worden naar de onderliggende oorzaak hiervan. Dit kan ook in het maag/darmsysteem liggen.

Oorproblemen

Terugkerende oorpijn, slecht horen, niet onder water willen zwemmen zijn problemen die mogelijk veroorzaakt worden doordat de buis van Eustachius niet makkelijk ventileert. Hierdoor kan ontstekingsvocht ophopen. Na de leeftijd van zeven jaar is er vaak een afname te zien in de frequentie van het optreden van een oorontsteking. Het is vanaf ongeveer deze leeftijd dat het verloop van de buis van Eustachius schuiner wordt, zodat er een betere afvoer plaatsvindt. Tot die tijd, of wanneer klachten niet verdwijnen, kan er geholpen worden door het weefsel voorzichtig te mobiliseren en onderliggende problematiek aan te pakken.

Buikklachten / stoelgangproblemen

Obstipatie, te dunne ontlasting of wisselende dikte. Opgeblazen buik, maagzuur. Dit kunnen klachten zijn waar geen duidelijke aanleiding voor wordt gevonden in de klassieke geneeskunde. Dit betekent dat het geen ziekte is maar een functioneel probleem. Door het mobiliseren van de organen van de buik en het verbeteren van de circulatie kunnen klachten verminderen en verdwijnen. Aanvullend is het soms nodig (tijdelijke) aanpassingen in de voeding te maken of probiotica te gebruiken ter ondersteuning van de darmflora/het microbioom.

Concentratieproblemen

Wanneer uw kind snel is afgeleid, zou er (ook) lichamelijk iets aan de hand kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een beperkte mobiliteit van de nek en schedel. Verstoorde beweeglijkheid geeft een continue prikkel naar verschillende delen van het centrale zenuwstelsel waardoor een kind overalert kan blijven.

Schrijfproblemen

Wanneer bij een kind reflexen onvoldoende onderdrukt kunnen worden, geeft dit problemen bij het schrijven. De asymmetrische tonische nekreflex geeft bij de draaiing van het hoofd een buiging van de arm aan de achterhoofdszijde en een strekking aan de zijde van het gezicht. Wanneer een kind kijkt naar de hand waarmee het schrijft en deze reflex is dominant aanwezig, zal de arm de neiging hebben weg te strekken van het lichaam. Dit zal niet werkelijk gebeuren maar het zal voor het kind veel moeilijker zijn om de hand ontspannen op het papier te houden en mooie krullen te maken bij het schrijven. In plaats hiervan ontstaat een krampachtig handschrift en frustratie bij het kind omdat het de opdracht krijgt mooier te schrijven. Door de beperkte gebieden in nek en hoofd te mobiliseren, zal de reflex meer naar de achtergrond verdwijnen en wordt het schrijven steeds makkelijker mogelijk waardoor een kind hier plezier aan kan beleven en beloond kan worden.

Problemen met in- en doorslapen

Door bewegingsbeperking in het lichaam, kan er een overprikkeling ontstaan waardoor het niet goed lukt in te slapen en waardoor de diepe slaap niet goed gehaald wordt. Dit werkt uitputtend. Oplossen van de bewegingsbeperking zal voor betere rust zorgen.

Bedplassen

Hierbij zal gezocht moeten worden waarom de signalen niet goed doorgegeven worden. Vaak zijn ook andere strategieën nodig om dit te ondersteunen, zoals afspraken over wanneer te drinken en werken met inprenting om op tijd wakker te worden.

Coördinatieproblemen (moeite met bal vangen, bal gooien, bal schoppen)

Wanneer bewegingsbeperking een goede prikkelgeleiding tegengaat, zal niet voldoende snel gereageerd kunnen worden en verloopt de coördinatie niet optimaal. Door de bewegingsbeperking te verhelpen, zal de coördinatie verbeteren.