Tarieven en vergoedingen

Wat kost een behandeling osteopathie?

Regulier tarief:

Een consult osteopathie (tussen 08:30 en 18:00) kost € 82,00. (2024 € 84,00) De behandelduur is 45 minuten tot maximaal 60 minuten. Dit geldt voor het eerste consult en voor de vervolgafspraken.

Verdelen bij kinderen tot 18 jaar:

Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar is het mogelijk twee korte consulten van 30 minuten direct achter elkaar in te plannen. Het ene consult is gericht op de behandeling van uw kind/baby. Het andere consult wordt gebruikt om u te adviseren. Hierbij zijn de kosten € 43,50 (2024 € 44,50) voor het consult van uw kind-baby en € 43,50 (2024 € 44,50) voor een van de ouders. Wanneer u hierover nog vragen heeft, kunt u deze voorleggen aan de osteopaat.

Toeslagen buiten standaardtijden:

Een consult osteopathie vroeg (tussen 07:00 en 08:30) heeft een toeslag van € 10,00.

Een consult osteopathie laat (na 18:00) heeft een toeslag van € 10,00.

Een consult osteopathie op zaterdag (op aanvraag, bel of Whatsapp voor beschikbaarheid) heeft een toeslag van € 20,00.

Een consult osteopathie op zondag (op aanvraag, bel of Whatsapp voor beschikbaarheid) heeft een toeslag van € 30,00.

U krijgt een factuur per e-mail opgestuurd zodat u de declaratie, eventueel digitaal, bij uw zorgverzekeraar kunt doen en het bedrag kunt overmaken.

Een screening, om vast te stellen of osteopathie de juiste behandelvorm is, kan per telefoon of e-mail en is zonder kosten.

Als u het prettig vindt, kunt u een eigen badlaken meenemen om de behandelbank mee te bedekken.

Behandeling aan huis:

Aan huis behandeling is enkel mogelijk na overleg en gebeurt eigenlijk alleen in uitzonderlijke situaties waarbij het voor een moeder en/of baby wordt afgeraden naar buiten te gaan of als het voor iemand fysiek onmogelijk is naar de praktijk te komen. Het tarief voor behandeling aan huis is € 103,00. (2024 € 105,00)Ook hier is het mogelijk twee korte consulten van 30 minuten direct achter elkaar in te plannen. Het ene consult is gericht op de behandeling van uw kind/baby. Het andere consult wordt gebruikt om u te adviseren. Hierbij zijn de kosten € 54,00 (2024 € 55,00)voor het consult van uw kind-baby en € 54,00 (2024 € 55,00)voor een van de ouders.

Zorgverzekeraars vergoeden een consult osteopathie geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket.

Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.
De zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor behandeling osteopathie.

Hier vindt u een lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor osteopathie:

2023

2024

Verhinderd?

Afspraken meer dan 24 uur voor aanvang afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Voor het niet of niet op tijd afzeggen of vergeten van een afspraak wordt € 35,00 in rekening gebracht.

Klik hier om meer informatie te krijgen en voor het maken van een afspraak.