Wat kost een behandeling osteopathie?

Consult osteopathie € 70,00. De behandelduur is maximaal 40 minuten. Dit geldt voor het eerste consult en voor de vervolgafspraken.

Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar is het mogelijk twee korte consulten direct achter elkaar in te plannen. Hiermee worden de tijd en de kosten verdeeld over uw kind/baby en een van de ouders. Het ene consult is gericht op de behandeling van uw kind/baby. Het andere consult wordt gebruikt om u te adviseren. Dit kan als voordeel hebben dat u een hogere vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar wanneer deze werkt met een maximale dagvergoeding. Let op! Omdat de verwerking van meerdere consulten/facturen meer handelingen kost, wordt de totaalprijs van de facturen twee keer € 37,50 (€ 75,00). Wanneer u hierover nog vragen heeft, kunt u deze voorleggen aan de osteopaat.

U krijgt een factuur per e-mail opgestuurd zodat u de declaratie, eventueel digitaal, bij uw zorgverzekeraar kunt doen en het bedrag kunt overmaken.

Een screening, om vast te stellen of osteopathie de juiste behandelvorm is, kan per telefoon of e-mail en is zonder kosten.

Als u het prettig vindt, kunt u een eigen badlaken meenemen om de behandelbank mee te bedekken.

Aan huis behandeling is enkel mogelijk na overleg en gebeurt eigenlijk alleen in uitzonderlijke situaties waarbij het voor een moeder en/of baby wordt afgeraden naar buiten te gaan. Het tarief voor behandeling aan huis is € 95,00. Dit kan ook verdeeld worden in twee keer € 50,00 voor behandeling en advisering wanneer uw zorgverzekeraar een dagmaximum hanteert.

Zorgverzekeraars vergoeden een consult osteopathie geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket.

Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.
De zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor behandeling osteopathie.

Hier vindt u een lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor osteopathie:

2018

Afspraken meer dan 24 uur voor aanvang afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Voor het niet of niet op tijd afzeggen of vergeten van een afspraak wordt € 35,00 in rekening gebracht.

Comments are closed.