Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling

Het eerste consult duurt tussen de 45 en 60 minuten.

Een vervolgconsult duurt ongeveer 45 minuten.

De onderdelen van het onderzoek:

  • anamnese: dit is een vraaggesprek waarin de klacht aan de orde komt, hoe deze ontstaan is en wat er in het verleden allemaal gebeurd is wat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op het klachtenpatroon.
  • veiligheidsonderzoek: hierbij wordt door te voelen aan het pijnlijke gebied, in relatie tot het verhaal in de anamnese, vastgesteld vanuit welk soort weefsel de klachten naar voren komen. Hierbij worden eventuele ziektebeelden uitgesloten. Bij twijfel wordt u eerst doorgestuurd naar de huisarts of het consultatiebureau.
  • bewegingsonderzoek: eerst wordt in stand en zit het bekken, de rug, de ribben en zo nodig de ledematen onderzocht. Daarna liggend op de bank de nek, het hoofd en de organen. Er wordt gezocht naar onder andere de ligging, omvang en stugheid van weefsel. Neem een badlaken mee om de behandelbank af te dekken. Bij baby’s en kinderen wordt het bewegingsonderzoek op een creatieve manier gedaan om het voor hen makkelijker te maken dit vol te houden. Bij baby’s is het vaak nodig wat rond te lopen met hen tijdens het onderzoeken. Kinderen kunnen wat te spelen krijgen in hun handen.

Als uit het onderzoek blijkt dat behandeling osteopathie veilig en nodig is, kan dat met de volgende technieken:

Mobilisatietechniek: een techniek met als doel de beweeglijkheid van een gebied te herstellen, de circulatie te verbeteren en bij verkort weefsel de natuurlijke spanning te herstellen waardoor gespannen weefsel kan ontspannen.

Myotensieve technieken: zijn bedoeld om de spierbalans te herstellen, vaak na een gewrichtsmobiliserende correctie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aan- en ontspannen van spieren om te komen tot een normalisatie van spanning.

Fasciale technieken: dit zijn hele subtiele bewegingen waarbij mobiliteit verbeterd wordt.

Bij craniale technieken worden structuren in de schedel en het wervelkanaal gemobiliseerd.

Manipulatie: doel is door middel van een korte, snelle impuls een blokkade op te heffen.
Omdat er in de meeste gevallen een klikje te horen is, wordt deze techniek vaak kraken genoemd. De kracht die gebruikt wordt is minimaal waardoor er geen kans is op schade. Deze techniek wordt niet toegepast bij baby’s en kinderen. Manipulaties van de nek worden enkel uitgevoerd wanneer dit veilig kan en alle andere opties onvoldoende effect geven.

Veel gestelde vragen:

Zijn er lichamelijke reacties op osteopathie?

Reacties op behandeling zijn per individu verschillend en kunnen dus variëren. Soms nemen de klachten iets toe of is er sprake van vermoeidheid. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard. Neem bij twijfel contact op met uw osteopaat om de klachten te bespreken.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit kan variëren, maar voor een baby ligt het gemiddelde aantal tussen de drie en vijf. Ook dit kan variëren al naar gelang de ernst van het probleem. Bij volwassenen kan meer tijd en behandeling nodig zijn wanneer klachten al langer aanwezig zijn. Vaak wordt de tijd tussen behandelingen langer naarmate verbetering optreedt. In eerste instantie zit er tussen consulten ongeveer een tot drie weken.

Hoe ziet de behandeling van een baby er uit?

Bij de behandeling van baby’s worden alleen hele zachte technieken gebruikt. Om een baby te laten ontspannen, helpt het vaak dat ik een beetje rondloop met de baby op mijn arm. Of ik ga zitten voor de spiegel met de baby op schoot om goed op de mimiek te letten.

Klik hier om meer informatie te krijgen en voor het maken van een afspraak.