Baby’s

Baby’s

Al vanaf de eerste dagen na de geboorte is het mogelijk baby’s met osteopathie veilig te behandelen omdat er alleen met hele zachte en subtiele technieken wordt gewerkt. Guus van Bolhuis heeft een opleiding gevolgd om baby’s veilig te behandelen en ziektebeelden te herkennen. Bij twijfel zal altijd worden doorgestuurd naar de huisarts of het consultatiebureau.

Redenen om met uw baby naar de osteopaat te gaan:

  • veel huilen / huilbaby / onrust
  • voorkeurshouding met of zonder afvlakking van de schedel
  • reflux en/of krampjes en/of moeilijk drinken
  • eczeem en astma-achtige klachten
  • moeilijk in- en doorslapen

Veel huilen / huilbaby / onrust

Huilen kan voor baby’s het signaal zijn dat hij/zij zich ongemakkelijk voelt. Dit is een manier van communiceren. Niet altijd is er bij huilbaby’s in de klassieke geneeskunde een aanwijsbare oorzaak te vinden voor het huilen. Dat is zich is gunstig, want dat betekent dat er geen ziektebeeld aanwezig is. Meestal vertoont een huilbaby perioden van onrust, is het moeilijk troostbaar, gaat het drinken vaak moeizaam en met onderbrekingen, heeft het last van winderigheid en een buik die opgezet is.
Huilbaby’s kunnen door een osteopaat vaak goed behandeld worden. De invloed van de geboorte op de schedel, bewegingsbeperking in de nek en wervelkolom, maar ook het nog niet optimaal werken van het darmsysteem kunnen ervoor zorgen dat de baby zich niet prettig voelt. Door deze gebieden voorzichtig te behandelen, zorgt de osteopaat ervoor dat de beweeglijkheid van de weefsels toeneemt, het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt en het darmsysteem zich kan ontwikkelen door toegenomen doorbloeding. Het kind wordt rustiger en tevreden.

Voorkeurshouding met of zonder afvlakking van de schedel

Voorkeurshouding van het hoofdje en vervorming van het schedeltje van een baby is een behandelindicatie die gerelateerd kan zijn aan gebeurtenissen rond de bevalling of de periode vlak daarvoor. Een oorzaak voor deze problematiek kan, onder andere, liggen in een vroegtijdige indaling tijdens de zwangerschap waardoor de druk op het hoofdje invloed heeft op de groei. Bijzondere omstandigheden tijdens de bevalling zoals aangezichtsligging, dwarspositie, of hulp bij de uitdrijvingsfase zoals de vacuüm – of tangverlossing en fundusexpressie (duwen op de buik) kunnen ook problemen aan de schedel veroorzaken.
Ook de duur van de persweeën is van invloed ten aanzien van de druk op het hoofdje en bekken. Zowel een extreem snelle als een langdurige compressiefase hebben hun invloed op de beweeglijkheid van de verschillende botstukken van het hoofd en de wervelkolom. Normaal gesproken heeft het hoofd van de baby de eigenschap zich te vervormen als aanpassing op de druk die tijdens een normale bevalling optreedt. De gevolgen van deze vervorming normaliseren zich vrij snel na de bevalling. Echter de stressvolle situaties, zoals boven beschreven, kunnen tot een verlies van beweeglijkheid ter hoogte van de verschillende schedelbotten leiden.
Dit kan tot uiting komen in fysieke ongemakken, onrust of het asymmetrisch ontwikkelen van het hoofdje. Daardoor kan een voorkeurshouding van het hoofd ontstaan. De osteopaat werkt op het herstel van de beweeglijkheid van de verschillende schedel botstukken en de beweeglijkheid van de wervelkolom, welke zich aan zal passen op de veranderde positie van het hoofdje. Door opheffen van bewegingsbeperking met zachte technieken, krijgt het weefsel de kans zich normaal te ontwikkelen en zal de afvlakking afnemen. Het herstellen van een afvlakking gebeurt niet in korte tijd. Hier gaat een langere periode overheen. Wanneer een baby voldoende bewegelijk is, na het opheffen van de beperkingen, zal dit vanzelf gebeuren.

Reflux / krampjes / moeilijk drinken

Darmkrampjes en refluxklachten hebben niet altijd alleen met de voeding te maken. Een mogelijk overgevoelige reactie op voeding kan wel meespelen. Een andere mogelijke oorzaak van krampjes is een overprikkeling van het maag- en darmsysteem door een verstoring in de aansturing door een deel van het zenuwstelsel. Een overprikkeling van de darm kan te maken hebben met een verstoring van de balans van het zenuwstelsel ten gevolge van mobiliteitsverlies in het lichaam. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij de beweeglijkheid van de schedelbasis, de verschillende schedelbotstukken en de wervels van de nek.
Zeer belangrijke zenuwen in verband met de spanning in het maag- en darmsysteem ontspringen in de nek. Bewegingsbeperking geeft overprikkeling. (Probeer maar eens uren in de bioscoop of in een vliegtuig in de zelfde houding te zitten…..) Overprikkeling veroorzaakt een verstoorde aansturing van het maag/darmsysteem. De osteopaat corrigeert de beweeglijkheid van de schedelbasis, de schedelbotstukken en de nek en normaliseert hiermee de balans in het zenuwstelsel waardoor de overprikkeling afneemt. Daarnaast controleert de osteopaat de posities en beweeglijkheid van de verschillende organen en het middenrif. Het middenrif is een zeer belangrijke spier bij reflux klachten. Het middenrif vormt een gespierde overgang tussen de slokdarm en de maag. Een goede spanning op het middenrif is dus belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de bovenste maagopening. Verder moet ook de spanning van de gehele buikholte normaal zijn om de maag voldoende ruimte te geven om gevuld te zijn. Daarom ligt de oplossing soms in het behandelen van een opgeblazen buik. Hiervoor is soms probiotica nodig om de behandeling te ondersteunen. De osteopaat zal hierover uitleg geven, wanneer dit aan de orde is.

Eczeem en astma-achtige klachten

Normaal gesproken gebeurt het uitscheidingsproces via de lever, darmen en de nieren. Wanneer dit niet optimaal verloopt, zoekt het lichaam naar alternatieve wegen om afvalstoffen weg te werken. De voorkeursplaatsen voor deze alternatieve uitscheidingswegen, zijn de huid, de longen en de holtes in het aangezicht. Een stapeling van deze afvalstoffen in de huid kan eczeem veroorzaken. Een osteopaat behandelt dan ook niet de eczeem, maar probeert het lichaam te ondersteunen om de uitscheiding te laten plaatsvinden via de normale wegen. Door de mogelijkheid tot normaal herstel van de huid, wanneer de afvalstoffen verdwijnen, zal het eczeem afnemen en verdwijnen. Op dezelfde manier worden een continue snotneus bij overprikkeling van de neusholtes en astma-achtige klachten bij overprikkeling van het longweefsel behandeld.

Moeilijk in- en doorslapen

Wanneer er ergens in een lijfje bewegingsbeperking is, kan dit voor overalertheid zorgen. (Ook hier het voorbeeld van een lange zit in de bioscoop of een vliegtuig, na een tijdje zit dat een stuk minder lekker) Hierdoor kan het inslapen moeilijk zijn maar ook doorslapen wordt dan moeilijker. Ieder geluidje kan er voor zorgen dat de baby weer wakker schiet. Dit is nog sterker in de eerste drie maanden wanneer allerlei reflexen zoals de Moro reflex nog sterk aanwezig zijn. Door het verminderen van bewegingsbeperking en daarmee de overprikkeling, wordt een kindje beter in staat meerdere slaapcycli te doorlopen.