Privacy

Privacyverklaring

Guus van Bolhuis

van Bolhuis osteopathie

Willem Barentszstraat 3

2315TZ Leiden

guus@vanbolhuisosteopathie.nl

0619622149

Kvk 27372070

NRO 465

AGB code zorgverlener 90.041749

AGB code praktijk 90.50565

Prestatiecode 24603 behandeling osteopathie

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens: Wgbo. NAW, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres. Hiermee wordt het voor u mogelijk de factuur te declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiermee wordt het mogelijk met u contact op te nemen indien nodig. Hiermee wordt het mogelijk u de factuur digitaal te versturen.

Duur van opslag: volgens de Wbgo moeten uw gegevens minimaal 15 jaar worden bewaard.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Dit kan niet volledig omdat dit strijdig is met de Wgbo die stelt dat de minimale bewaartermijn 15 jaar is.

U heeft klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden osteopathie