Fibromyalgie is zichtbaar in de hersenen

Er is een verandering te zien in de doorbloeding van de hersenen bij mensen met fibromyalgie. Hierover nog veel onduidelijk. Ophoping van afvalstoffen zou een onderhoudende factor kunnen zijn. Osteopathie werkt ook op doorbloeding en afvoer.

Referentie