Gewrichtsklachten bij volwassenen

Osteopathie bij gewrichtsklachten

Gewrichtsklachten kunnen voortkomen uit een inactieve houding. Wanneer een inactieve houding langer achter elkaar niet gecorrigeerd wordt, zal het lichaam zich gaan aanpassen hieraan. Dat gaat gepaard met klachten die vervolgens niet zo makkelijk meer om te keren zijn. Met osteopathie kan deze foutieve houding worden aangepakt: weefsels rekken en versterken waar nodig om de balans te herstellen.

Gewrichtsklachten kunnen ook voortkomen uit een ziektebeeld. Als dit het geval is, is overleg met de huisarts noodzakelijk. Bij sommige ziektebeelden is het belangrijk medicatie te gebruiken om schade te beperken.

Ook met de aanwezigheid van een ziektebeeld kan osteopathie goed helpen bij gewrichtsklachten. De osteopaat kan er voor zorgen dat de spanning op gewrichten zo normaal mogelijk is door spieren te rekken of versterken afhankelijk van wat nodig is.

Ook kan met voeding gekeken worden waarmee ontsteking beperkt kan worden en het lichaam zo goed mogelijk ondersteund kan worden schade te beperken.

Klik hier om meer informatie te krijgen en voor het maken van een afspraak.