Voorkeurshouding met of zonder afplatting schedel

Osteopathie bij voorkeurshouding

Met of zonder afplatting schedel

Voorkeurshouding van het hoofdje en vervorming van het schedeltje van een baby is een behandelindicatie die gerelateerd kan zijn aan gebeurtenissen rond de bevalling of de periode vlak daarvoor.

Een oorzaak voor deze problematiek kan, onder andere, liggen in een vroegtijdige indaling tijdens de zwangerschap zijn waardoor de druk op het hoofdje invloed heeft op de groei.

Bijzondere omstandigheden tijdens de bevalling zoals aangezichtsligging, dwarspositie, of hulp bij de uitdrijvingsfase zoals de vacuüm – of tangverlossing en fundusexpressie (duwen op de buik) kunnen ook problemen aan de schedel veroorzaken.

Ook de duur van de persweeën is van invloed ten aanzien van de druk op het hoofdje en bekken. Zowel een extreem snelle als een langdurige compressiefase hebben hun invloed op de beweeglijkheid van de verschillende botstukken van het hoofd en de wervelkolom. Normaal gesproken heeft het hoofd van de baby de eigenschap zich te vervormen als aanpassing op de druk die tijdens een normale bevalling optreedt. De gevolgen van deze vervorming normaliseren zich vrij snel na de bevalling. Echter de stressvolle situaties, zoals boven beschreven, kunnen tot een verlies van beweeglijkheid ter hoogte van de verschillende schedelbotten leiden.

Dit kan tot uiting komen in fysieke ongemakken, onrust of het asymmetrisch ontwikkelen van het hoofdje. Daardoor kan een voorkeurshouding van het hoofd ontstaan. De osteopaat werkt op het herstel van de beweeglijkheid van de verschillende schedel botstukken en de beweeglijkheid van de wervelkolom, welke zich aan zal passen op de veranderde positie van het hoofdje. Door opheffen van bewegingsbeperking met zachte technieken, krijgt het weefsel de kans zich normaal te ontwikkelen en zal de afvlakking afnemen. Het herstellen van een afvlakking gebeurt niet in korte tijd. Hier gaat een langere periode overheen. Wanneer een baby voldoende bewegelijk is, na het opheffen van de beperkingen, zal dit vanzelf gebeuren.