Astma-achtige klachten baby

Normaal gesproken gebeurt het uitscheidingsproces via de lever, darmen en de nieren. Wanneer dit niet optimaal verloopt, zoekt het lichaam naar alternatieve wegen om afvalstoffen weg te werken. De voorkeursplaatsen voor deze alternatieve uitscheidingswegen, zijn de huid, de longen en de holtes in het aangezicht. Een stapeling van deze afvalstoffen in de longen kan astma-achtige klachten veroorzaken. Een osteopaat behandelt niet direct de astma-achtige klachten, maar ondersteunt het lichaam om de uitscheiding te laten plaatsvinden via de normale wegen. Door de mogelijkheid tot normaal herstel van het longweefsel, wanneer de afvalstoffen verdwijnen, zullen de astma-achtige klachten afnemen en verdwijnen.