Wat is osteopathie / een osteopaat

Wat is osteopathie / een osteopaat

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, organen en eigenlijk alle weefsels van het lichaam. De osteopaat onderzoekt bewegingsmogelijkheid van verschillende weefsels en zoekt naar relaties met de klachten.

Manueel betekent dat de osteopaat het onderzoek en de behandeling uitvoert met z’n handen. Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook beweging van alle cellen, weefsels, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook geldt dit voor de inwendige organen en de schedel.

Osteopathie maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, embryologie, fysiologie, pathologie en neurologie.

Osteopathie gaat er vanuit dat het lichaam in staat moet zijn zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en handhaaft zichzelf daarmee in een staat van dynamisch evenwicht. Het lichaam is continu bezig naar evenwicht te streven en kan herstellen van, of zich aanpassen aan, vele prikkels van binnen en/of buitenaf, zoals voeding, mechanische en/of psychologische stress. De mogelijkheden om de aanpassingen te doen, zijn niet oneindig en soms zijn de prikkels voor het lichaam te veel om uit zichzelf te corrigeren. Dan kan osteopathie hulp bieden. Osteopathie behandelt de gehele persoon, niet enkel die delen van het lichaam die klachten vertonen. Dit komt omdat problemen vaak hun oorsprong hebben in een ander deel van het lichaam en zich pas uiten na meerdere pogingen tot aanpassing. Het is dan ook mogelijk dat sommige mensen met exact dezelfde symptomen ieder een andere reden hebben om deze symptomen te ontwikkelen en een andere behandeling nodig hebben. Behandelingen osteopathie zijn dan ook niet altijd hetzelfde. Osteopaten zijn continu aan het (onder)zoeken naar de onderliggende oorzaken en deze te behandelen, naast het bestrijden van de symptomen.

Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat terug/door.