Geschiedenis

Geschiedenis van de osteopathie

Grondlegger van de osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Still zag in dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende lichaamssystemen van wezenlijk belang is voor onderzoek en behandeling van patiënten. Hij reageerde in de negentiende eeuw op de meer symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde. Langzaam aan heeft de osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde. In de Verenigde Staten is osteopathie wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. In Nederland wordt osteopathie vaker toegepast door fysiotherapeuten die zich verder hebben ontwikkeld in deze behandelmethode.

A.T. Still stelde: Find it, Fix it and Leave it alone. Hiermee bedoelde hij: Zoek en vind de beperking waardoor normaal herstel niet op gang komt, hef deze beperking op en het lichaam zal het verder zelf oplossen.